Kedves Szülők!

A 2020/2021. tanévre beiratkozott új gyermekek szüleinek 2020. augusztus 11-én 16:30-kor szülői értekezletet tartunk!

A járvány helyzetre való tekintettel, minden családból csak egy szülőt várunk, valamint kérjük, hogy valamennyien használjanak szájmaszkot!

Megjelenésükre feltétlenül számítunk!

Ebédbefizetés időpontja: 2020. augusztus 11-12. 8:00-16:30-ig

Tájékoztató az ingyenes óvodai étkezésről

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 2015. szeptember 1-jétől hatályos módosítása értelmében, a bölcsődében és az óvodában az ingyenes étkeztetésre való jogosultság kiterjed:

  1. a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekekre
  2. c) akinek a családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
  3. d) családjában három vagy több gyermeket nevelnek
  4. e) nevelésbe vételét rendelte e| a gyámhatóság,vagy
  5. f) családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett,azaz nettó összegének 13o %-át.

Ez az összeg 2020. január 1-től

nettó 139,185 Ft/fő összegre emelkedik!

Kérjük, azokat a családokat, akik az új összeg miatt jogosulttá váltak a kedvezményre, hogy az irodában kérhető vagy az alábbi linkről letölthető nyilatkozattal nyújtsák be igényüket az ingyenes étkezésre!

Nyilatkozat étkezési kedvezmény igénybevételéhez

Felhívjuk figyelmüket, hogy lehetőség van arra, hogy gyermekeik étkezését egyszerűen, gyorsan, sorban állás nélkül intézhessék minden hónapban.

Ehhez nem kell mást tenni, mint az alábbi linken található információk alapján regisztrálni az ebédbefizető rendszerbe.

https://ujpestgi.hu/?