Ezúton szeretnénk Önt és kedves Családját tájékoztatni a Viola Óvoda Gyermekeiért Alapítványról:

Az Alapítvány tartós közérdekű célja: – Az óvodás gyermekek korszerű, színvonalas nevelésének támogatása, testi és szellemi képességeinek kibontakoztatását segítő eszközök vásárlása. – Az egészséges életmódra, valamint a természet szeretetére való nevelés. – Az egészséges óvodai környezet megteremtése. – Az óvoda tárgyi feltételeinek javítása. – Az óvoda helyi nevelési programjával összhangban álló, a pedagógiai tevékenységet előmozdító módszerek, szolgáltatások bevezetése lehetőségének biztosítása. – Kirándulások, sport- és kulturális versenyek lebonyolításának támogatása. Az Alapítvány tartós közérdekű célját az alábbi konkrét tevékenységekkel valósítja meg: – egészséges életmóddal kapcsolatos rendezvények, családi napok, sportversenyek, ügyességi vetélkedők szervezése, – az alapítvány támogatja a tehetséggondozást, segíti a tehetséges gyermekek képességeinek kibontakozását (e körben versenyeket, szakköröket, táborokat szervez) – különböző pályázatokon való részvétel, melyek segítségével tornaszerek, udvari játékeszközök vásárlása, készségfejlesztő óvodai játékok és felszerelések, hangszerek beszerzése válik lehetővé, – adományok gyűjtése, – kirándulások, táborozások szervezése, a gyermekeknek szóló előadások támogatása, szervezése, – sport-, családi-, és gyermeknapok, valamint ügyességi versenyek szervezése, stb. Az Alapítvány működése nyilvános, szolgáltatásait a céljaiból adódó kötöttségek figyelembevételével bárki nemre, fajra, életkorra, származásra vonatkozó vagy egyéb bármilyen jellegű jogellenes megkülönböztetés nélkül igénybe veheti. Az Alapítvány, mint közhasznú szervezet vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapítványi célok megvalósítására és a közhasznú tevékenységre fordítja. Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Az alapítvány vagyon-felhasználási módja: Az Alapító törzsvagyont nem különít el, az Alapítvány teljes vagyona, valamint ezen vagyon hozadékai az alapítványi célok megvalósulását szolgálják. Az Alapítvány vagyonát a kuratórium az Alapító okirat keretei között szabadon használhatja fel. Az Alapítvány készpénztámogatásait, természetbeni juttatásait a kuratórium írásbeli kérelmek alapján nyújtja. Az Alapítvány nyílt alapítvány. Az alapítványunkat a következő módon lehet támogatni:

– A CIB Bank (Bp. IV.Árpád út 112. szám alatti) fiókjában készpénz befizetéssel

– A CIB Bank számlájára készpénz-átutalással: (Számlaszám: 10701221-48837400-51100005)

– Adója 1%-val a 18134890-1-41 adószámra

Intézményünkbe járó gyermekeink nevében előre is köszönjük, ha úgy döntött, hogy támogatja alapítványunkat!

Az alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSEIT ÉS BESZÁMOLÓIT a DOKUMENTUMOK menüpontban találhatják meg.