Óvodánkról

Mindennapi munkánkat pedagógiai programunk határozza meg, mely Porkolábné Dr. Balogh Katalin komplex prevenciós óvodai programjára épül.

Ezen irányelvek kiterjednek az óvodai nevelés teljes időtartamában és a nevelés minden területének egészére. Ennek szellemében fő szempontunk a prevenció (megelőzés), mely során szem előtt tartjuk a korai fejlődés tudatos támogatását (tehetséggondozás, felzárkóztatás, iskolára való felkészítés).

 A fejlődés alapja a mozgás és a játék. Nevelési céljainkat is ezt figyelembe véve határoztuk és valósítjuk meg, a gyermekek természetes megnyilvánulási formáira építve.

Figyelembe vesszük az óvodás korosztály életkori sajátosságait, az egészséges, harmonikus személyiségfejlesztés kiemelt szerepet kap. A sikeres óvoda-iskola átmenet elérésére célunk, hogy a gyermekek felkészültek legyenek az új feladatok elvégzésére, beilleszkedjenek az új közösségbe és mindeközben megmaradjon a „boldog” gyermekkor is.

Fontos számunkra, hogy óvodánk az elfogadás, a bizalom, a szeretet, a biztonságot adó és vidámságot tükröző sziget legyen, mind gyermek, mind felnőtt számára.

Kollektívánk magasan képzett óvodapedagógusokból áll, intézményünkben színvonalas pedagógiai munka folyik.

Társszakembereink (pszichológus, logopédus, szociális segítő munkatárs, fejlesztőpedagógus), valamint speciális képzettséggel rendelkező utazópedagógusok is segítik a gyermekek megfelelő fejlesztését.

Délutánonként olyan sokoldalú szabadon választható programokat biztosítunk a gyermekek számára, mely a szülőknek is segítséget nyújt a délutáni minőségi elfoglaltság megteremtésében (mozgás, nyelv, zenei, kézműves tevékenységek).