Hírek

Tisztelt Szülők! 

Tájékoztatni szeretném Önöket, hogy intézményünkben COVID-19 fertőzés miatt, két munkatársunk önkéntes karanténba vonult.

A kollégák közvetlen hozzátartozói az igazolt vírusfertőzöttek, tehát részleges, illetve teljes karantén elrendelésére nincs szükség.

Felhívom figyelmüket, hogy amennyiben a helyzetet veszélyesnek ítélik, joguk van otthon tartani gyermeküket.

A hétvégén megtörtént az intézmény fertőtlenítése és az érintett munkatársak azóta nem léptek be az óvodába.

Ezúton is kérném Önöket az intézménylátogatás szabályainak fokozott betartására!

Köszönettel:

Fodorné Gombos Tímea

intézményvezető

Budapest, 2020. október 12.

Kedves Szülők!

Az alábbiakban továbbítjuk Önöknek az EMMI és az Oktatási Hivatal tájékoztatóit:

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Helyettes Államtitkársága megbízásából készült az Operatív Törzs által összeállított általános magatartási szabályokról szóló tájékoztató, melyet érdemes betartani a koronavírus járvány idején:

EMMI tájékoztató

Magatartási szabályok

Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter úr tájékoztató levele a kötelező testhőmérséklet mérés bevezetéséről:

Kötelező testhőmérséklet mérés bevezetése

Kedves Szülők!

A járványügyi vészhelyzet idejére kérjük Önöket, hogy hiányzás esetén a mellékelt nyilatkozatot a gyermek újbóli közösségbe lépésekor, kitöltve az óvó néninek szíveskedjenek leadni.

A nyomtatványt letölthetik az alábbi linkről, vagy a csoport faliújságára kihelyezve is megtalálják.

PDF fájl:

Szülői nyilatkozat  

Word dokumentum:

Szülői nyilatkozat

Előre is köszönjük megértésüket és együttműködésüket!

 

Kedves Szülők!

2019. január 15-én az Önök támogatásával sikeresen tovább fejlesztettük sószobánkat.

Az óvoda gyermekei és dolgozói nevében köszönjük, hogy támogatták a beruházást az alapítványhoz befolyt adójuk 1 %-val és adományaikkal!

Tájékoztató az ingyenes óvodai étkezésről

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 2015. szeptember 1-jétől hatályos módosítása értelmében, a bölcsődében és az óvodában az ingyenes étkeztetésre való jogosultság kiterjed:

  1. a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekekre
  2. c) akinek a családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
  3. d) családjában három vagy több gyermeket nevelnek
  4. e) nevelésbe vételét rendelte e| a gyámhatóság,vagy
  5. f) családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett,azaz nettó összegének 13o %-át.

Ez az összeg 2019. január 1-től

nettó 128.810 Ft/fő összegre emelkedik!

Kérjük, azokat a családokat, akik az új összeg miatt jogosulttá váltak a kedvezményre, hogy az irodában kérhető vagy a honlapunkról letölthető nyilatkozattal nyújtsák be igényüket az ingyenes étkezésre!