Hírek

Kedves Szülők!

A koronavírus-járvány okozta rendkívüli helyzet miatt a 2020/2021. tanévre az óvodai beiratkozás az alábbiak szerint módosul:

Kérjük olvassák el figyelmesen az alábbi 7/2020 (III.25.) EMMI határozatot:

(kattintson az alábbi linkre)

  

EMMI határozat beiratkozásról

Kérünk minden Kedves Szülőt,  aki gyermekét a Viola Óvodába szeretné beiratni (függetlenűl attól, hogy mi vagyunk a körzetes óvodájuk vagy sem), sziveskedjen az alábbi nyomtatványt kitöltve az óvoda e-mail címére 2020. április 15. 18 óráig eljuttatni!

(kattintson az alábbi linkre)

          ↓

BEIRATKOZÁS nyomtatvány

Viola Óvoda e-mail címe:

info@violaovoda.ujpest.hu

Előre is köszönjük segítségüket és együttműködésüket!

Üdvözlettel:

Váczi Lajosné

óvodavezető

 

Kedves Szülők!

Kérjük olvassák el figyelmesen az Operatív Törzs óvodai ügyelet igénylésére vonatkozó levelét!

Kérjük, hogy azok a szülők, akik KÉRIK AZ ÜGYELETET a következő hétre, minden kedden 12 óráig jelezzék azt az óvoda e-mail címére (info@violaovoda.ujpest.hu) küldött kérelemmel!

Együttműködésüket előre is köszönjük!

Váczi Lajosné

óvodavezető

 

Kedves Szülők!

2019. január 15-én az Önök támogatásával sikeresen tovább fejlesztettük sószobánkat.

Az óvoda gyermekei és dolgozói nevében köszönjük, hogy támogatták a beruházást az alapítványhoz befolyt adójuk 1 %-val és adományaikkal!

Tájékoztató az ingyenes óvodai étkezésről

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 2015. szeptember 1-jétől hatályos módosítása értelmében, a bölcsődében és az óvodában az ingyenes étkeztetésre való jogosultság kiterjed:

  1. a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekekre
  2. c) akinek a családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
  3. d) családjában három vagy több gyermeket nevelnek
  4. e) nevelésbe vételét rendelte e| a gyámhatóság,vagy
  5. f) családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett,azaz nettó összegének 13o %-át.

Ez az összeg 2019. január 1-től

nettó 128.810 Ft/fő összegre emelkedik!

Kérjük, azokat a családokat, akik az új összeg miatt jogosulttá váltak a kedvezményre, hogy az irodában kérhető vagy a honlapunkról letölthető nyilatkozattal nyújtsák be igényüket az ingyenes étkezésre!