Viola Óvoda

Kedves Szülők!

A járványügyi vészhelyzet idejére kérjük Önöket, hogy hiányzás esetén a mellékelt nyilatkozatot a gyermek újbóli közösségbe lépésekor, kitöltve az óvó néninek szíveskedjenek leadni.

A nyomtatványt letölthetik az alábbi linkről, vagy a csoport faliújságára kihelyezve is megtalálják.

PDF fájl:

Szülői nyilatkozat  

Word dokumentum:

Szülői nyilatkozat

Előre is köszönjük megértésüket és együttműködésüket!

 

SZEPTEMBERI EBÉDBEFIZETÉS IDŐPONTJA

2020. augusztus 11-12.   

szeptember hónapra: 22 nap

Délelőtt 8-10 óráig, délután 13-1630 óráig

Délelőtt 8-10 óráig, délután 13-1630 óráig

Kedves Szülők!

A szeptemberi étkezést az ingyenesen étkező gyermekeknek csak személyesen tudják megrendelni, mert ki kell tölteni a következő tanévre szóló nyilatkozatot.

 

 

Kedves Szülők!

Felhívjuk figyelmüket, hogy lehetőség van arra, hogy gyermekeik étkezését egyszerűen, gyorsan, sorban állás nélkül intézhessék minden hónapban.

Ehhez nem kell mást tenni, mint az alábbi linken található információk alapján regisztrálni az ebédbefizető rendszerbe.

A regisztráció folyamatáról ide kattintva olvashat bővebben.

Későbbiekben az alábbi linken tud bejelentkezni.

 

 

 

 

 

Kedves Szülők!

A 2020/2021. tanévre beiratkozott új gyermekek szüleinek 2020. augusztus 11-én 16:30-kor szülői értekezletet tartunk!

A járvány helyzetre való tekintettel, minden családból csak egy szülőt várunk, valamint kérjük, hogy valamennyien használjanak szájmaszkot!

Megjelenésükre feltétlenül számítunk!

Ebédbefizetés időpontja: 2020. augusztus 11-12. 8:00-16:30-ig

Tájékoztató az ingyenes óvodai étkezésről

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 2015. szeptember 1-jétől hatályos módosítása értelmében, a bölcsődében és az óvodában az ingyenes étkeztetésre való jogosultság kiterjed:

  1. a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekekre
  2. c) akinek a családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
  3. d) családjában három vagy több gyermeket nevelnek
  4. e) nevelésbe vételét rendelte e| a gyámhatóság,vagy
  5. f) családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett,azaz nettó összegének 13o %-át.

Ez az összeg 2020. január 1-től

nettó 139,185 Ft/fő összegre emelkedik!

Kérjük, azokat a családokat, akik az új összeg miatt jogosulttá váltak a kedvezményre, hogy az irodában kérhető vagy az alábbi linkről letölthető nyilatkozattal nyújtsák be igényüket az ingyenes étkezésre!

Nyilatkozat étkezési kedvezmény igénybevételéhez

Felhívjuk figyelmüket, hogy lehetőség van arra, hogy gyermekeik étkezését egyszerűen, gyorsan, sorban állás nélkül intézhessék minden hónapban.

Ehhez nem kell mást tenni, mint az alábbi linken található információk alapján regisztrálni az ebédbefizető rendszerbe.

https://ujpestgi.hu/?

Kedves Szülők!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 215/2020. (V.20.) Kormányrendelet alapján 2020. június 2-tól az óvodák a vészhelyzet előtti szokásos rendben, feltételek nélkül várja a gyerekeket. A nyáron azonban két hétig részleges zárást rendelhet el az Önkormányzat a felújítási munkák miatt.
Kérjük, hogy az óvodában a vészhelyzet alatt megszokott higiéniai szokásokat szíveskedjenek betartani, illetve csak egészséges gyermeket hozzanak!

Váczi Lajosné
óvodavezető

Ebédbefizetés tudnivalók:

  1. június hónapra: 21 napra

Ingyenesen étkező gyermekek szülei két lehetőség közül választhatnak:

  • május 25. hétfőig, küldje el megrendelését az óvoda e-mail címére (info@violaovoda.ujpest.hu), mely tartalmazza a gyermek nevét és a megrendelt időszakot pl. június 2-30-ig
  • Csak május 25-én hétfőn 8-15 óra között, az óvoda telefonszámán (3699-513) rendelje meg az étkezést

Interneten fizető szülők:

  1. május 25-ig rendelhetik meg az étkezést a szokásos módon! Nem szükséges e-mailt küldeni az óvodának, mert az étkezési rendszerben le tudjuk szűrni a megrendelést. Amennyiben problémájuk akadna a befizetéssel kapcsolatban kérjük, a szerződésben megadott elérhetőségeken kérjenek segítséget a Gazdasági Intézmény ügyintézőjétől.

Készpénzzel fizetők szülők:

Mivel a márciusi és áprilisi ebédlemondások összege meghaladja a június hónapra fizetendő étkezés díját, ezért visszafizetés fog keletkezni a szülők részére.

Ezt a Gazdasági Intézmény a szülő bankszámlájára utalja vissza, tehát mi az óvodában nem tudjuk készpénzben visszafizetni.

Ehhez a GI egy formanyomtatványt bocsátott a rendelkezésünkre. Kérjük, szíveskedjenek ezt a nyomtatványt kitöltve e-mailben az óvoda e-mail címére eljuttatni 2020. május 25. hétfőig az étkezés megrendelés mellékleteként. Az e-mail tartalmazza a gyermek nevét és a megrendelt időszakot pl. június 2-30-ig.

A nyomtatványt az alábbi linken érhetik el.

PDF formátum.

Nyilatkozat visszautaláshoz-kp-s

Word formátum:

Nyilatkozat visszautaláshoz-kp-s

(Kérjük a nyomtatványokat jól olvasható mellékletként csatolják)

Kérjük Önöket, hogy szíveskedjenek a határidőket pontosan betartani!

Csak azokat a gyermekeket tudjuk fogadni június 2-án, akiknek a fenti lehetőségek valamelyikén a szülők megrendelték az étkezést.

 

 

 

 

Kedves Szülők!

A koronavírus-járvány okozta rendkívüli helyzet miatt a 2020/2021. tanévre az óvodai beiratkozás az alábbiak szerint módosul:

Kérjük olvassák el figyelmesen az alábbi 7/2020 (III.25.) EMMI határozatot:

(kattintson az alábbi linkre)

  

EMMI határozat beiratkozásról

Kérünk minden Kedves Szülőt,  aki gyermekét a Viola Óvodába szeretné beiratni (függetlenűl attól, hogy mi vagyunk a körzetes óvodájuk vagy sem), sziveskedjen az alábbi nyomtatványt kitöltve az óvoda e-mail címére 2020. április 15. 18 óráig eljuttatni!

(kattintson az alábbi linkre)

          ↓

BEIRATKOZÁS nyomtatvány

Viola Óvoda e-mail címe:

info@violaovoda.ujpest.hu

Előre is köszönjük segítségüket és együttműködésüket!

Üdvözlettel:

Váczi Lajosné

óvodavezető